DOWNLOAD EN PDF  KLIK PÅ BILLEDET

DOWNLOAD EN PDF
KLIK PÅ BILLEDET

Flyt fokus - SAMvær OG TrIvSEL I børNEhAvEN 

Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsarbejde, og filmene viser hvordan vejledningen omsættes til praksis i en børnehavehverdag. Filmen er målrettet personale i dagtilbud, her betegnet pædagoger.  

Vi ved, at den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. Fokus skal derfor være der, hvor barnet gør det, vi ønsker. Det er pædagogens positive og proaktive strategier, som gør den store forskel.
· Igennem leg og nærvær opbygges en positiv relation til barnet og selvværdet styrkes.
· Med ros og belønning skabes motivation hos barnet for at samarbejde om de ting, der udfordrer. 
· Med rutiner, afledning og logiske konsekvenser nedbringes den uhensigtsmæssige adfærd. 
Målet er at få barnet i trivsel ved at få øje på når det forsøger, at rose de små skridt og at nedbringe korrektion og skældud.

Se 3 film nedenfor – 40 minutter i alt
Download en PDF om filmene


1. Flyt fokus. Positiv opmærksomhed og samarbejde

3. Flyt fokus. Forudsigelighed skift og grænsesætning

2. Flyt fokus. Ros og belønning