PDF - PRINT OG LÆS  KLIK PÅ BILLEDET

PDF - PRINT OG LÆS
KLIK PÅ BILLEDET

Målstyret undervisning og læring for alle

I to film vises, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er opmærksomme på egne læreprocesser og oplever hver især progression.
FILM 1/ På Høsterkøb Skole arbejder 3. årgang med en skriftlig litteraturopgave. Alle har samme faglige læringsmål, men der er en differentieret tilgang.
FILM 2 / På Vedbæk Skole arbejder 7. klasse med billedanalyse. Elevinddragelse og individuelle mål er udgangspunkt for den differentierede undervisning.
    
Skolereformen har sat målfastsættelse og læring i fokus. Når læring for alle skal lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres.
     I to film vises, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så alle elever med afsæt i Fælles mål arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Vi ser eksemplarisk undervisning, når synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er opmærksomme på egne læreprocesser og de oplever hver især progression.

Nedenfor kan du se to film om målstyret undervisning og læring for alle.
Download en PDF og læs mere udførligt om filmene.
 Læs anmeldelse. >>

Download en PDF:
1/ Billedanalysemodel  
2/ Læringsmål/billedanalyse
3/ Undervisningsplan / side 1 / side 2 / side 3


Målstyret undervisning og læring for alle / 3. klasse

Målstyret undervisning og læring for alle / 7. klasse