Psykologisk Ilt i skolen - en vej til trivsel


Fire film til lærere om to af Vitaliseringspsykologiens modeller
Mennesket har fire psykologiske grundbehov: at være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre tingene. I skolen skal lærerne nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel. I dette filmprojekt præsenteres to af Vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af Jan Tønnesvang, professor på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Her er tale om to praktisk brugbare modeller, der kan berige vores mindset. Målet er, at lærerne tager ”iltbrillerne på”, får et fælles sprog og bruger modellerne som en nøgle, der åbner for dialog og bevidsthed.

At tale om børn - Iltmodellen.  14 minutter
Denne film er en introduktion til Vitaliseringspsykologiens iltmodel. Vi følger to læreres udeundervisning på Sorring skole én dag. De analyserer og reflekterer i samarbejde med en AKT-vejleder over, hvordan børnenes fire psykologiske grundbehov den dag bliver ”iltet”.
At tale med børn - Iltmodellen. 6 minutter
I denne film ser vi, hvordan man som lærer kan præsentere Vitaliseringspsykologiens iltmodel for elever og dermed få en fælles dialog om trivsel i klassen. Iltmo-dellen bruges her som udgangspunkt for en struktu-reret fælles refleksion. Eleverne får øje for, at de selv og andre har samme psykologiske grundbehov - og et medansvar for trivslen i klassen.  
Kvalificeret selvbestemmelse - KvaS-modellen. 13 minutter
Kvalificeret Selvbestemmelse er et mål for Buske-lundskolen i Silkeborg. I en elevsamtale vises, hvor-
dan skolen ud fra KvaS-modellen arbejder med at udvikle det hele barn. KvaS-modellen viser fire kompetencer, eleverne skal udvikle sig indenfor, for at blive kvalificeret selvbestemmende. For der er meget andet end det faglige, man skal være god til for at klare sig i verden. 
Oplæg om de 2 modeller. 14 minutter
Hvad er de fire psykologiske grundbehov? At ilte - hvad betyder det? Iltmodellen - hvad kan den bruges til? Hvordan ses mangel på psykologisk ilt? Hvad er kvalificeret selvbestemmelse? KvaS-modellen - hvad kan den bruges til?

Se 4 film nedenfor
Download en PDF om filmene

DOWNLOAD EN PDF - MED KVAS-MODELLEN  OG ILTMODELLEN  KLIK PÅ BILLEDET

DOWNLOAD EN PDF - MED KVAS-MODELLEN  OG ILTMODELLEN
KLIK PÅ BILLEDET


1. At tale om børn - Iltmodellen

3. Kvalificeret selvbestemmelse - KvaS-modellen

2. At tale med børn - Iltmodellen

4. Oplæg om de 2 modeller