Se eksemplarisk undervisning - gratis film fra folkeskolen


Filmkompagniet har i 20 år produceret film, der viser eksemplarisk undervisning. Formålet er at bidrage til læreres kompetenceløft ved at formidle forskning og vise god undervisningspraksis. Filmene er fondsfinansierede og gratis.
  
Ved at vise hvad der virker, kan vi få mere af det. Det er blevet til over 25 film. Der har været flere end 575.000 seere på Filmkompagniets YouTube-kanal. Jeg hedder Marianne Rasmussen og jeg “er” Filmkompagniet. Jeg ønsker dig god fornøjelse med at se de film, der interesserer dig.

Nyhedsbrev
Filmkompagniet udsender et nyhedsbrev når der er en ny film på vej. Modtagelse af nyhedsbrev bestilles under kontakt.

Levende billeder
Formidling gennem levende billeder har nogle klare fordele. Don’t tell it – show it, er et brugt slogan inden for branchen. Det er lettere at få sit budskab ud når man kan vise hvad man mener. Og der er mange nuancer der kommer med når billeder og lyd supplerer hinanden.

Ide
I dag har alle adgang til digitale film. Udgifter til produktion og distribution er faldet, og det er vores erfaring at mange vil prøve noget nyt frem for at fortsætte med at udgive bøger, temaaviser eller evalueringsrapporter. Derfor vælger de at formidle deres budskab som levende billeder. Vi har ikke hørt om en eneste, der har fortrudt det valg.

Fundraising
Skal gode ideer blive til levende billeder, er finansieringen én af de første udfordringer. Filmkompagniet vil gerne indgå i processen allerede her.

Ideudvikling
Filmproduktion er en proces der starter med et behov for at formidle et budskab. Ideudvikling sker løbende i tæt samarbejde mellem producer og kunden.

Redigering
Digital redigering sikrer den tekniske kvalitet og giver fleksible produktionsmuligheder.

Follow Up
Den gennemførte digitale produktionsproces sikrer muligheden for løbende ajourføring af f.eks. undervisningsmateriale, produkt- og virksomhedspræsentationer med nye informationer.

Samarbejdspartnere
Filmkompagniet arbejder som produktionsselskab i et tæt netværk med freelance fotografer, komponister, grafikere, journalister, speakere og andre om at levere det optimale produkt i hver enkelt situation.