GENREPÆDAGOGIK I PRAKSIS

Teaching learning cycle. Fase 1, 2 og 3 - 1. klasse
I 1. kl er børnene stadig ved at lære at læse og skrive. Det er et vigtigt princip i genrepædagogik, at man lærer om sprog og tekster, når man lærer gennem sprog. I denne film skal vi se, hvordan arbejdet med at læse og forstå en fagtekst også inkluderer at man taler om afsender-modtagerforholdet i teksten, om strukturen i teksten og om hvad der gør sproget særligt fagligt.  . Alt sammen giver det børnene nogle erfaringer med tekster og sprog, som de kan bruge også når de skal læse i andre fag.

Reading to Learn. Fase 1, 2 og 3. - 5. klasse
Reading to learn er en undervisningsmodel med flere faser. Modellen er velegnet til at stilladsere elevers læsning af svære tekster. Læreren skaber og modellerer børnenes læseforståelse mens teksten læses i fællesskab. De nøje planlagte faser i undervisningen sikrer at man kan læse svære tekster med hele klassen så alle får en god forståelse af indholdet. Metoden arbejder hele tiden med at bygge bro fra hverdagssproget til det svære fagsprog i teksten. Midlet er grundig forforståelse og nøje planlagt klasserumssamtale.
For mange lærere er det en udfordring at læse de svære fagtekster med eleverne. Teksterne er komprimeret og har mange svære ord. Det der kendetegner et fag som historie er, at eleverne skal tilegnes sig abstrakt viden gennem tekster – tekster udgør en vigtigste ressource når eleverne skal tilegne sig viden, så de er nødt til at kunne læse og forstå fagenes tekster. Genrepædagogik tilbyder en undervisningsmodel som modellerer læsningen af de svære fagtekster for eleverne. Også denne model består af flere faser: i fase 1 fortæller læreren eleverne hvad der står i teksten i et hverdagssprog, så elever får adgang til tekstens indhold inden de selv skal læse teksten. Fase 2 er den vigtigste fase. Her har læreren udvalgt enten et særligt vigtigt stykke eller et særligt svært stykke af teksten – læreren læser nu dette stykke sammen med klassen – imens sproget pakkes ud og de vigtigste ord forklares og uddybes. Læsningen sker efter et helt bestemt mønster for klasserumsinteraktion og det kan man se her på filmen.

SFL – Systemisk Funktionel Grammatik er arbejdet med sprog og sprogbeskrivelse som en vigtig del af genrepædagogikken. I SFL tager al arbejde med sprog og grammatik udgangspunkt i, hvordan sprog skaber betydning, og målet med sprogarbejdet er at eleverne lærer, hvordan sprog betyder noget i tekster.

Genrepædagogik er sprogbaseret undervisning det vil sige, at læreren underviser i sprog og indhold på samme tid.  Genrepædagogik er også stilladserende undervisning, hvor læreren hele tiden modellerer opgaveløsninger. Genrepædagogikken handler om at nærme sig sproget og en ny viden i et givet emne, ved sammen at finde sprogets struktur. Man lærer at forskellige tekster har forskellige formål. Undervisning med genrepædagogik foregår oftest i flere faser. Der vil altid være en fase hvor læren styrer et fælles arbejde på klassen, som stilladserer elevernes selvstændige arbejde. I det fælles arbejde præsenterer læreren en nøje gennemtænkt model for opgaveløsning, som eleverne skal efterligne.

Teaching learning cycle – 7. klasse
Teaching Learning Cycle er en undervisningsmodel, som stilladserer elevers skrivning.
I Teaching Learning Cycle viser læreren hvordan eksperter bruger sproget i rigtige tekster – og læreren moddelerer og stilladserer elevernes egen tekstanalyse og hele skriveprocessen frem mod den færdige tekst. . Efterligning spiller en vigtig rolle i denne model. Elevernes efterligner både den oprindelige teksts sprog og struktur, og de efterligner den måde, læreren griber skriveprocessen an på. En af de vigtigste ting i denne model er en meget detaljeret målsætning for elevernes skrivning. så det bliver tydeligt for eleverne hvad de skal kikke efter i modelteksten og hvordan de skal bruge sproget når de selv skal skrive.
Skriveundervisning i gernepædagogik er organiseret i fire faser. I den første fase forklarer lærerne eleverne om tekstens indhold, men vigtigst så forklarer læreren eleverne noget helt grundlæggende om den genre eleverne skal læse og skrive. Hvorfor ser en fagtekst ud som den gør?
I fase 2 dekonsstrueres en modeltekst – læreren har fundet et rigtigt godt eksempel på den tekst eleverne senere selv skal skrive og nu viser læreren hvilke afsnit teksten har og hvilke særlige sproglige kendetegn lige netop denne teksttype har.
Fase 3 er den vigtigste fase. Her leder læreren en fælles skrivning af en tekst hvor man øver sig – hvor læreren viser hvordan man strukturerer teksten i afsnit og hvordan man bruger de særlige sproglige kendetegn for teksten. Man skriver en parralel tekst til modelteksten – altså en tekst der ligner modelteksten i struktur og sprog – men med et andet indhold. Og man prøver at efterligne den oprindelige teksts sprog.
I fase 4 skal eleverne skrive deres egen tekst. Nu ved de præcist hvordan teksten skal se ud og hvilke sproglige ressourcer de skal trække på for at skrive en od tekst.

 

DOWNLOAD PDF - PRINT OG LÆS  KLIK PÅ BILLEDET

DOWNLOAD PDF - PRINT OG LÆS
KLIK PÅ BILLEDET

4 film i alt 54 minutter.

Teaching learning cycle – 16 minutter og 11 minutter
Reading to learn - 15 minutter
SFL – Systemisk Funktionel Lingvistik - 12 minutterNedenfor kan du se fire film om Genrepædagogik i praksis med en samlet varighed på ialt 54 minutter.
Download en PDF om filmene og læs mere udførligt om filmene.
Anmeldelse:  https://www.folkeskolen.dk/545138/brug-de-rigtige-laesebriller

 

 


Teaching learning cycle – 7. klasse

Reading to Learn. Fase 1, 2 og 3. - 5. klasse

Teaching learning cycle. Fase 1, 2 og 3 - 1. klasse

SFL – Systemisk Funktionel Lingvisitk – 2. klasse