PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

De fleste dvd'er er helt udsolgt. Derfor kan der ikke længere bestilles her. Kontakt evt Filmkompagniet hvis der er et specifikt ønske.
Gyldne øjeblikke i børnehaven forhandles her

 

Mindfulness og empati i skolen – seks øvelser
UDSOLGT


DVD sælges nu til halv pris: 200 kr! 2 film: 30 min. og 26 min. + ekstramateriale.
Hvem lærer børn at finde ro? Hvor lærer de at vende opmærksomheden indad? Hvordan udvikles empati? Evnen til at falde til ro og at koncentrere sig i et samfund med mange ydre stimuli udvikles ikke af sig selv. At fokusere opmærksomheden uden for sig selv og inde i sig selv skal trænes. Denne film viser i 6 forskellige øvelser, hvordan lærere arbejder med mindfulness (bevidst nærvær) og empati i skolen. Øvelserne giver mere ro, styrker både det sociale fællesskab og læringsmiljøet og fremmer den enkelte elevs (alsidige) personlige udvikling.
     Lærerne fortæller om deres erfaringer. Lektor, Ph. D. Anne Maj Nielsen, DPU supplerer med viden om international forskning der viser effekten af mindfulness øvelser i klassen. Filmen varer 30 min.
Den nødvendige empati – interview med Jes Bertelsen
Den nødvendige empati. Dr. phil. Jes Bertelsen fortæller om hvorfor og hvordan. 26 min.

UDSOLGT
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om Mindfulness og empati i skolen.>>

 


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Den 9. intelligens - sådan gør vi på Elling skole
UDSOLGT

 
DVD med 33 min. film fra Elling skole + 30 min. interview med Jesper Juul.
Hvad har børn brug i det 21. århundrede? Det er påtrængende vigtigt at være forankret i sig selv i et samfund i kraftig forandring hvor den enkelte hele tiden skal tage selvstændig stilling. I filmen vises hvordan vi kan støtte børns evne til at udvikle en dyb kontakt med sig selv og andre ved at arbejde indad med åndedræt, bevidsthed, centrering og venlighed. Samtidig styrkes udviklingen af en indre sikkerhed hos det enkelte barn ved at lærerne møder børnene med ligeværdighed, nærvær og anerkendelse. Jesper Juul og Helle Jensen begrunder i filmen hvorfor, der er brug for at styrke den 9. intelligens i det 21. århundrede.

UDSOLGT
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om Den 9. intelligens i praksis.>>
Anmeldelse i Undervisere


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Gyldne øjeblikke i børnehaven - om ICDP i praksis


Gyldne øjeblikke er øjeblikke med en særlig god kontakt, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at det er værd at holde af. Det børn har brug for er i sin essens en god kvalitet i samspillet med voksne. Forskning viser, at vi slet ikke er så anerkendende i samspillet med børn, som vi selv tror. ICDP er enestående, fordi man her får otte konkrete bud på hvad godt samspil er. Gennem video feedback trænes de otte samspilstemaer og pædagogen bliver mere bevidst om at gøre det, der er godt for børnene. Video feedback er fantastiske vigtig, for først når man ser barnets reaktioner i langsom gengivelse, kan man se hvad der egentlig sker i relationen. DVD 58 min.

Gyldne øjeblikke i børnehaven forhandles her: Gyldne øjeblikke i børnehaven
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om Gyldne øjeblikke i børnehaven.>>
Se FOA artikel


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Bag enhver handling ligger et behov – konflikthåndtering i skolen
UDSOLGT


konflikthåndtering i skolenFilmens udgangspunkt er, at konflikter er uundgåelige og opstår i det daglige liv. Samtidig er konflikter grobund for udvikling, hvis vi forstår at sætte fokus på de behov, der ligger bag. I filmen vises metoder til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt så der opstår ny forståelse og nye handlemuligheder. Metoden er baseret på IVK (Ikkevoldelig Kommunikation), og indeholder værktøjer som kan bruges til at opretholde dialog, løse konflikterne og genoprette tillid mellem parterne. I skolen kan dette værktøj medvirke til at skabe et læringsrum med udvikling, nærvær og ro.
   Se eksempler på hvordan lærere arbejder med konflikter i praksis, og hvordan dette arbejde fremmer fællesskabsfølelsen og en fredskultur. Der skabes robuste børn, som er bedre i stand til at tackle en kompleks, inkluderende og foranderlig verden. Der er 5 korte film – de er hovedsageligt fra én klasse og én konflikt. Én film er med en dreng fra 6. klasse og AKT-læreren.
   Vi ser, hvordan børnene i en børnehaveklasse på Agedrup skole arbejder med at forstå egne og andres følelser og behov. Allerede som 6-7 årige kan børn få udbytte af at arbejde med de 4 elementer i kommunikation (fakta, følelser, behov og handling). Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering. Værktøjerne er de samme.

UDSOLGT
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om konflikthåndtering. >>
Denne film kan også ses gratis HER


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Målstyret undervisning og læring for alle
UDSOLGT


I to film vises, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er opmærksomme på egne læreprocesser og oplever hver især progression.
FILM 1/ På Høsterkøb Skole arbejder 3. årgang med en skriftlig litteraturopgave. Alle har samme faglige læringsmål, men der er en differentieret tilgang.
FILM 2 / På Vedbæk Skole arbejder 7. klasse med billedanalyse. Elevinddragelse og individuelle mål er udgangspunkt for den differentierede undervisning.
    
Skolereformen har sat målfastsættelse og læring i fokus. Når læring for alle skal lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres.
     I to film vises, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så alle elever med afsæt i Fælles mål arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Vi ser eksemplarisk undervisning, når synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er opmærksomme på egne læreprocesser og de oplever hver især progression.

UDSOLGT
Og download en PDF og læs mere udførligt om filmene. >>
Denne film kan også ses gratis HER


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Den finske folkeskole - hvad kan vi lære?
UDSOLGT


Hvad kan vi lære af den finske skolekultur? Denne film viser konkrete bud på forskelle, når man sammenligner den finske og den danske folkeskole. PISA-undersøgelserne peger på den finske skole som verdens bedste med hensyn til både kvalitet og mønsterbrydning. OECD har udnævnt Finland som verdensmester med hensyn til både “equity” og “quality”. Der er også undersøgelser der viser, at der er stor tilfredshed med den finske folkeskole blandt forældrene og lærerne selv. Respekten for folkeskolen og lærerne simpelthen er overvældende. Kan vi mon lade os inspirere? DVD 35 min.

UDSOLGT
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om Den finske folkeskole.>>
Anmeldelse i Folkeskolen

 


PRINT OG LÆS DVD

PRINT OG LÆS DVD

Rend og hop med jeres krop - Om bevægelsespolitik i skolen
UDSOLGT


DVD med film på 20 min. i tre versioner til hver sin målgruppe: En til lærere, en til forældre og en til elever – alle skal nemlig være med, når skolen skal udvikle en bevægelsespolitk. Hver version af filmen slutter med tre spørgsmål, der lægger op til en fælles debat. Filmen viser masser af konkrete eksempler på bevægelse og giver inspiration til hvordan vi kan få en sundere skoledag. Hjerneforsker Kjeld Fredens fortæller, hvorfor det er vigtigt at få kroppen med.
     Filmen viser hvordan Vestre Skole i Grenå har sat alle i bevægelse med en ny bevægelsespolitik. Det handler om mere bevægelse i timerne, bedre rammer for leg i frikvarterene, at få flere til at gå eller cykle i skole og mere frisk luft og mo-tion i SFO og i fritiden.
     Gode vaner skal opbygges fra starten. Jo tidligere eleverne oplever fornøjelsen ved motion jo bedre. Hvis børn ikke tidligt oplever glæden ved at bruge kroppen, er risikoen større for, at de som voksne bliver inaktive. I denne film er der fokus på 1.kl. til 6.kl.
    Filmen viser masser af konkrete eksempler på bevægelse og giver inspiration til hvordan andre skoler kan få en sundere skoledag. Hjerneforsker Kjeld Fredens fortæller, hvorfor det er vigtigt at få kroppen med.

UDSOLGT
Og download en PDF om filmene og læs mere udførligt om Bevægelsespolitik i skolen.>>
Anmeldelse i Folkeskolen