DOWNLOAD EN PDF OG SE MODEL FOR MOTIVATIONSORIENTERINGER  KLIK PÅ BILLEDET

DOWNLOAD EN PDF OG SE MODEL FOR MOTIVATIONSORIENTERINGER
KLIK PÅ BILLEDET

motiverende læringsmiljøer i praksis

-EN NY FORSTÅELSE AF MOTIVATION

Motivation er ikke en forudsætning for, at de unge kan lære noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen. Det viser Center for Ungdomsforsknings (CeFu) projekt "Unges motivation for læring i udskolingen". Dette betyder, at motiverende læringsmiljøer er noget, der kan skabes!

Motivation kan således ikke forstås som noget den enkelte elev har eller ikke har, men derimod som noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis.

De to film formidler forskning og giver via eksempler fra praksis lærere indsigt i, hvordan man kan skabe mere motiverende læringsmiljøer, lyst og engagement hos elever.

Se de to film nedenfor.
Download en PDF om filmene og se model for motivationsorienteringer.
Anmeldelse:  https://www.folkeskolen.dk/602685/et-miljoe-hvor-det-er-okay-at-fejle


MOTIVERENDE LÆRINGSMILJØER I PRAKSIS - film 1

MOTIVERENDE LÆRINGSMILJØER I PRAKSIS - film 2